Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

InteligentnaIdiotka
4654 494f 420
Anthony Hopkins as hipster?
Reposted fromrubinek rubinek
InteligentnaIdiotka
5321 1975 420
Reposted byakward akward
InteligentnaIdiotka
InteligentnaIdiotka
InteligentnaIdiotka
4348 6425 420
Reposted byhashcyelmartulla
InteligentnaIdiotka
InteligentnaIdiotka

April 12 2018

InteligentnaIdiotka
3767 370a 420
Zasługujesz na coś lepszego. Nie mogę ci obiecać, że będę, i nie dlatego, że nie chcę. Trudno to wyjaśnić. Jestem popierdolony. Pokiereszowany. Nie da się tego naprawić, próbowałem i nadal próbuję. 
~Jennifer Niven – Wszystkie jasne miejsca

Reposted bymagdulumsistermorphineprzekletapffftmociumpanieHypothermiav2pxtvaseyesDagarhenXavaxTurekMenistanv3bsoambassadorofdumblicziiamnotarobotwruchujednostajniepopierdolonymstraycatkingtama
InteligentnaIdiotka
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel – Kraina prozaca
InteligentnaIdiotka
Byłam pewna, że znajdę wówczas odpowiednie słowa, żeby wyrazić to, co mnie dręczy, wytłumaczyć mu, dlaczego jestem tak okropnie przerażona, dlaczego mam uczucie, jak gdyby mnie siłą wpychano coraz głębiej i głębiej do czarnego dusznego worka, z którego się już nigdy nie wydostanę.
A potem ten dobry lekarz rozparłby się wygodnie w fotelu, złożył czubki palców dłoni, tworząc małą kościelną wieżyczkę, i wytłumaczył mi, dlaczego nie mogę spać, dlaczego nie mogę jeść, dlaczego nie mogę czytać i dlaczego wszystko, co inni ludzie robią, wydaje mi się idiotyczne, bo cały czas myślę o tym, że na końcu czeka mnie nieuchronnie śmierć.
— Sylvia Plath – Szklany klosz
InteligentnaIdiotka
Schwytana w sidła własnych niepokojących myśli, upadająca, zupełnie sama, bezbronna, raniona, nieufna, chora, cierpiąca, pragnąca śmierci, uwięziona w błędnym kole depresji, torturowana przez własny umysł. Oto ja.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul

November 29 2017

9394 9a7f 420
Reposted fromsavatage savatage
InteligentnaIdiotka
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
InteligentnaIdiotka
9491 7bd6 420
InteligentnaIdiotka
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
InteligentnaIdiotka
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier:
Reposted fromxcvbz xcvbz viadancingwithaghost dancingwithaghost
InteligentnaIdiotka
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— Nicholas Sparks
InteligentnaIdiotka
3280 e3ce 420
Reposted fromlele lele viadancingwithaghost dancingwithaghost
InteligentnaIdiotka
2061 4325 420

November 22 2017

InteligentnaIdiotka
7471 01dc 420
Reposted byhashirmelinzoraxedhellpiaekotficaComplicated92HoHobrianmayerrortryagainaura-lunarisdieselmower
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl